Projekty realizowane

EDUCATOR L.B. Centrum Kształcenia
zaprasza do udziału w projekcie:

„Obszar Skutecznej Integracji”
z rynkiem pracy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa

© 2019 Educator L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa. All Rights Reserved.