Projekty zrealizowane

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce"

Projekt ma na celu podnoszenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji  osób pracujących zawodowo i woluntarystycznie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwrócenie uwagi na istotne kwestie jakimi są współpraca i partnerstwa instytucjonalne, ekonomia społeczna oraz kampanie społeczne. 

© 2019 Educator L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa. All Rights Reserved.