Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie ofertowe w zakresie zapewnienia 300 zestawów książkowych do nauki języka angielskiego (zawierających treści teoretyczne i ćwiczeniowe) na potrzeby kursów językowych odpowiednio na poziomie A1/A2/B1/B2/C1/C2 w ramach realizowanego projektu pn.: „Moja przyszłość – język angielski” nr PWP.08.02.00-30-0143/18.

 

Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie ofertowe w zakresie zapewnienia 180 zestawów książkowych do nauki języka angielskiego (zawierających treści teoretyczne i ćwiczeniowe) na potrzeby kursów językowych odpowiednio na poziomie A1/A2/B1/B2/C1/C2 w ramach realizowanego projektu pn.: „Przełam bariery w języku” nr RPWP.08.02.00-30-0141/18.