Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP

loga 4

„Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP” nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

Opis projektu

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej wśród 378 z 420 (210 kobiet i 210 mężczyzn) pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski, poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych w terminie od 01.07.2022 do 30.09.2023r.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w okresie od 01-07-2022r. do 30-09-2023r.

 OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Projekt będzie skierowany do przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie całej Polski.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu mogą być:

  • właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP,
  • kadra menadżerska,
  • pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP.

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wsparcie udzielane MMSP i ich pracownikom w ramach zadania polega na:

Opcja I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

 Opcja II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

 WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu to: 9 421 064,40 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS to: 7 778 104,40 PLN

Informacje o projekcie można uzyskać telefonicznie, e-mailowo:

  • tel. +48 504-261-182 lub +48 62 50 308 50;
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                       

lub osobiście w Biurze Projektu

  • Kalisz, ul. Częstochowska 25

  

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

Dokumentacja zgłoszeniowa:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Zał. 1 - OPIS KOMPETENCJI MENADŻERSKICH
Zał. 2 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA
Zał. 2a - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW MMŚP I POWIĄZANIACH
Zał. 3 - MINIMALNY ZAKRES ANALIZY
Zał. 4 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACOWNIKA /WŁAŚCICIELA
Zał. 5 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - DANE OSOBOWE
Zał. 6 - FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
Zał. 7 - FORMULARZ - POMOC INNA NIŻ POMOC DE MINIMIS
Zał. 8 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS
Zał. 9 - OŚWIADCZENIE DOT. WYSOKOŚCI WKŁADU WŁASNEGO WYNAGRODZENIA (PDF)
Zał. 9 - OŚWIADCZENIE DOT. WYSOKOŚCI WKŁADU WŁASNEGO WYNAGRODZENIA (WORD)
Zał. 10 - UMOWA WSPARCIA
Zał. 11 - KARTA WYKONANIA USŁUGI DORADCZEJ
Zał. 12 - ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
ANKIETA OCENIAJĄCA USŁUGI ROZWOJOWE 
Kalkulator_wkładu_własnego_aktualizacja
INFORMACJE DOTYCZĄCE WNOSZENIA WKŁADU WŁASNEGO

XII nabór zgłoszeń - uzupełniający

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza XII nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 04.09.2023 r. od godz. 09:00.

Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Informujemy o skróconym czasie realizacji wszystkich zaplanowanych usług rozwojowych - maksymalnie do dnia 14.10.2023 r.

Zakwalifikowanie się w naborze nie będzie równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Pozyskanie dofinansowania będzie uzależnione od środków pozostałych w budżecie projektu.

Pozostałe zasady dotyczące procedury składania wniosków pozostają bez zmian.

__________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka XI nabór zgłoszeń - uzupełniający.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 18.08.2023 r.).

__________________________________________________________________________________________________________________________

XI nabór zgłoszeń - uzupełniający

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza XI nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 18.08.2023 r. od godz. 08:00.

Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Informujemy o skróconym czasie realizacji wszystkich zaplanowanych usług rozwojowych - maksymalnie do dnia 14.10.2023 r.

Zakwalifikowanie się w naborze nie będzie równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Pozyskanie dofinansowania będzie uzależnione od środków pozostałych w budżecie projektu.

Pozostałe zasady dotyczące procedury składania wniosków pozostają bez zmian.

__________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka X nabór zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 11.07.2023 r.).

___________________________________________________________________________________________________________________________

X nabór zgłoszeń

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza X nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 11.07.2023 r. od godz. 09:00.

Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Informujemy o skróconym czasie realizacji wszystkich zaplanowanych usług rozwojowych - maksymalnie do dnia 30.09.2023 r.

Pozostałe zasady dotyczące procedury składania wniosków pozostają bez zmian.

____________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka IX nabór zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 22.06.2023 r.).

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 IX nabór zgłoszeń

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza IX nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 22.06.2023 r. od godz. 09:00.

Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Pozostałe zasady dotyczące procedury składania wniosków pozostają bez zmian.

____________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka VIII nabór zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 25.04.2023 r.).

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

VIII nabór zgłoszeń

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza VIII nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 25.04.2023 r. od godz. 09:00.

Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Pozostałe zasady dotyczące procedury składania wniosków pozostają bez zmian.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka VII nabór zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 21.03.2023 r.).

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 

VII nabór zgłoszeń

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza VII nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 21.03.2023 r. od godz. 09:00.

Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Pozostałe zasady dotyczące procedury składania wniosków pozostają bez zmian.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka VI nabór zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 14.02.2023 r.).

____________________________________________________________________________________________________________________________

VI nabór zgłoszeń

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza VI nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 14.02.2023 r. od godz. 13:00.

Informujemy, że nastąpiła zmiana maksymalnej kwoty dofinansowania (80%), przypadająca na 1 Uczestnika, obejmująca realizację usług rozwojowych.

Wynosi ona 10 000,00 zł – dotyczy realizacji usług doradczych / usług szkoleniowych.

Kwota dofinansowania (80%) przypadająca na 1 Uczestnika dotycząca realizacji usługi analizy wynosi maksymalnie – 3680,00 zł.

Pozostałe zasady dotyczące procedury składania wniosków pozostają bez zmian.

____________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka V nabór zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 29.12.2022 r.).

____________________________________________________________________________________________________________________________

V nabór zgłoszeń

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza V nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 29.12.2022 r. od godz. 09:00.

UWAGA! Przypominamy o obowiązującej procedurze składania formularzy zgłoszeniowych poprzez system.

Poniżej wykaz załączników, które można wypełnić wcześniej wyłącznie poprzez system (data wypełnienia zał. 2a,  zał. 4, zał. 5 i zał. 6 nie powinna być wcześniejsza, niż data ogłoszenia informacji o naborze) i załączyć po otwarciu naboru:

1. Zał. 2a - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW MMŚP I POWIĄZANIACH.

2. Zał. 4 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACOWNIKA /WŁAŚCICIELA i Zał. 5 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - DANE OSOBOWE.

3. Zał. 6 - FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.

Załączniki, które generują Państwo i załączają do systemu po otwarciu naboru to:

1. Zał. 2 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA.

2. Zał. 8 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS.

Przypominamy również o obowiązku załączenia do systemu po otwarciu naboru karty diagnozy z Bazy Usług Rozwojowych.

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji.

Zasady naboru określa "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie".

Na stronie operatora widnieją dokumenty zgłoszeniowe, które stanowią jedynie wzorzec dokumentacji: http://www.educatorlb.pl/index.php/projekty/projekty-realizowane/kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-dla-menadzerow-mmsp

Naszą ofertę znajdą Państwo również na stronie internetowej PARP-u:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow#programy

Warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe wprowadzenie danych niezbędnych do wygenerowania i złożenia wniosku.

Przygotowany wcześniej wniosek wraz z oświadczeniem dotyczącym otrzymanej pomocy de minimis (zał. 8) będzie można wygenerować dopiero w dniu i o godzinie, kiedy nabór zostanie otwarty.

Proszę o zwrócenie uwagi na sumę kontrolną na dole formularza zgłoszeniowego (zał. 2a) i oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis (zał. 8), która powinna się wygenerować w dniu naboru.

Jest to warunek konieczny do zakwalifikowania wniosku podczas rekrutacji.

____________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka IV nabór zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 29.11.2022 r.).

____________________________________________________________________________________________________________________________

IV nabór zgłoszeń

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza IV nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 29.11.2022 r. od godz. 09:00.

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji.

Zasady naboru określa "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie".

Na stronie operatora widnieją dokumenty zgłoszeniowe, które stanowią jedynie wzorzec dokumentacji: http://www.educatorlb.pl/index.php/projekty/projekty-realizowane/kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-dla-menadzerow-mmsp

Naszą ofertę znajdą Państwo również na stronie internetowej PARP-u:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow#programy

Warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe wprowadzenie danych niezbędnych do wygenerowania i złożenia wniosku.

Przygotowany wcześniej wniosek będzie można wygenerować dopiero w dniu i o godzinie, kiedy nabór zostanie otwarty.

Proszę o zwrócenie uwagi na sumę kontrolną na dole formularza zgłoszeniowego, która powinna się wygenerować w dniu naboru. Jest to warunek konieczny do zakwalifikowania wniosku podczas rekrutacji.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka III nabór zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 03.11.2022 r.).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

III nabór zgłoszeń

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza III nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 03.11.2022 r. od godz. 09:00.

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji.

Zasady naboru określa "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie".

 

Na stronie operatora widnieją dokumenty zgłoszeniowe, które stanowią jedynie wzorzec dokumentacji: http://www.educatorlb.pl/index.php/projekty/projekty-realizowane/kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-dla-menadzerow-mmsp

Naszą ofertę znajdą Państwo również na stronie internetowej PARP-u:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow#programy

Warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe wprowadzenie danych niezbędnych do wygenerowania i złożenia wniosku.

Przygotowany wcześniej wniosek będzie można wygenerować dopiero w dniu i o godzinie, kiedy nabór zostanie otwarty.

Proszę o zwrócenie uwagi na sumę kontrolną na dole formularza zgłoszeniowego, która powinna się wygenerować w dniu naboru. Jest to warunek konieczny do zakwalifikowania wniosku podczas rekrutacji.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka II nabór zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 11.10.2022 r.).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

II nabór zgłoszeń

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza II nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 11.10.2022 r. od godz. 09:00.

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji.

Zasady naboru określa "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie".

Na stronie operatora widnieją dokumenty zgłoszeniowe, które stanowią jedynie wzorzec dokumentacji: http://www.educatorlb.pl/index.php/projekty/projekty-realizowane/kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-dla-menadzerow-mmsp

Naszą ofertę znajdą Państwo również na stronie internetowej PARP-u:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow#programy

Warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe wprowadzenie danych niezbędnych do wygenerowania i złożenia wniosku.

Przygotowany wcześniej wniosek będzie można wygenerować dopiero w dniu i o godzinie, kiedy nabór zostanie otwarty.

Proszę o zwrócenie uwagi na sumę kontrolną na dole formularza zgłoszeniowego, która powinna się wygenerować w dniu naboru. Jest to warunek konieczny do zakwalifikowania wniosku podczas rekrutacji.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 22.09.2022 r. zostały przesłane wiadomości mailowe do przedsiębiorców, którzy nie spełnili wymogów formalnych, wraz z uzasadnieniem. Nie wyklucza to możliwości ponownego wzięcia udziału w kolejnych naborach.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z dużą liczbą wniosków zgłoszeniowych do udziału w Projekcie pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP" nr POWR.02.21.00-00-AM15/21 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta zamyka I nabór zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu przesłanej dokumentacji Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły wymogi formalne (informacja z dnia 16.09.2022 r.).
_____________________________________________________________________________________________________________________________

I nabór zgłoszeń

Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ogłasza I nabór zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP", nr POWR.02.21.00-00-AM15/21

wyłącznie w formie elektronicznej w systemie, w terminie 16.09.2022 r. od godz. 09:00.

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji.

Zasady naboru określa "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie".

Na stronie operatora widnieją dokumenty zgłoszeniowe, które stanowią jedynie wzorzec dokumentacji:http://www.educatorlb.pl/index.php/projekty/projekty-realizowane/kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-dla-menadzerow-mmsp

Naszą ofertę znajdą Państwo również na stronie internetowej PARP-u:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow#programy

Warunkiem wzięcia udziału w naborze (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora:

https://wniosek.educatorcyfryzacji.pl

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe wprowadzenie danych niezbędnych do wygenerowania i złożenia wniosku.

Przygotowany wcześniej wniosek będzie można wygenerować dopiero w dniu i o godzinie, kiedy nabór zostanie otwarty - 16.09.2022 r. od godz. 09:00.

Następnie wygenerowany wniosek, wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe będzie można ponownie wczytać i ostatecznie aplikować o środki na realizację usług doradczo szkoleniowych.

Uwaga!

Dokumentacja zgłoszeniowa niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia.

Operator dopuszcza możliwość uzupełnienia niekompletnej dokumentacji.

Bez tytułu

Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Kompetencje w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej:
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, Operatorowi realizującemu projekt – EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA, FORMEDICO, LILIANA KALETA
z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50A/20 oraz podmiotom, które na zlecenie Operatora uczestniczą w realizacji projektu
– Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ulicy Częstochowskiej 25, a także realizatorzy usług rozwojowych.
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.
Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu pn.: „Kompetencje
w zakresie cyfryzacji dla menadżerów MMŚP” w ramach umowy o dofinansowanie Projektunr POWR.02.21.00-00-AM15/21 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa

w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

a) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

b) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia17 grudnia 2013 r.

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
- rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymii pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres poczty Operatora realizującego projekt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..