„Małe kroki – wielka zmiana”

loga POWER i RP

Educator LB Centrum Kształcenia, Formedico, Liliana Kaleta

zaprasza do udziału w projekcie

„Małe kroki – wielka zmiana” nr POWR.01.02.01-30-0029/21 – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Educator L.B. Centrum Kształcenia w Kaliszu

Projekt ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy wśród 72 osób (43K, 29M) os. młodych w wieku 15-29 lat biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z obszaru powiatu kaliski, Kalisz, ostrowski, koniński, Konin, kolski, pleszewski, chodzieski w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby z kategorii NEET, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Gwarantujemy podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników projektu. Ponadto oferujemy zdobycie umiejętności praktycznych poprzez 3-miesięczny, odpłatny staż zawodowy. Przewidziany jest również zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających na kursy zawodowe oraz stypendium szkoleniowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 30.06.2023 r.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły od 01.02.2022 r. do wyczerpania miejsc.

Całkowita wartość projektu: 884 160,00 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 839 952,00 zł.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie, proszę o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie oryginałów wstępnych dokumentów rekrutacyjnych w postaci zestawu składającego się z:

Dokumenty rekrutacyjne:

Załączniki:

1. Regulamin uczestnictwa w Projekcie.

2. Formularz rekrutacyjny.

3. Oświadczenie Uczestnika Projektu - RODO.

4. Umowa uczestnictwa w Projekcie.

5. Oświadczenie dotyczące sytuacji Uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie.

6. Ankieta dla osób z niepełnosprawnością.

7. Oświadczenie o zwolnieniu.

8. Oświadczenie dotyczące aktywizacji zawodowej.

 

Harmonogramy:

Więcej szczegółów o projekcie 

Biuro Projektu:

Educator LB Centrum Kształcenia, Formedico, Liliana Kaleta

Tel. +48 504 261 182; 62 50 308 50; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50a, lok. 20, 62-800 Kalisz

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie lub chcecie pomóc komuś kto może zostać Uczestnikiem naszego projektu proszę o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie oryginałów wstępnych dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie do Biura Projektu:

EDUCATOR L.B. CENTRUM KSZTAŁCENIA, FORMEDICO, LILIANA KALETA
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50A/20,

62-800 Kalisz