Program szkoleń

Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

Serdecznie zapraszamy na szkolenia, które odbywają się w formie stacjonarnej.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz tematyk, które oferujemy:

 1. „Sprzedaż usług szkoleniowych i doradczych – szkolenie specjalistyczne”.
 2. „Sprzedawcy i kasjerzy – szkolenie dla zaawansowanych”.
 3. „Zmiany organizacyjne działów ds. rachunkowości i księgowości w świetle pandemii SARS-CoV-2, nowelizacji ustaw kadrowo-księgowych oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych”.
 4. „Techniki Sprzedaży Usług i Produktów – specjalistyczne szkolenie dla sprzedawców”.
 5. „Szkolenie nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury – rola edukacji technologicznej w nauczaniu pozalekcyjnym dzieci i młodzieży”.

plakat akademia cyfrowa

plakat akademia cyfrowa2 

W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji, tel.: 62 50 308 50 lub +48 504 261 182.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18. października 2019 r. nastąpiła zmiana miejsca realizacji szkoleń dla firm: „Laredo”, „AS-TRENDY”, a także „PROFCHEMI”.

Od powyższego terminu zajęcia odbywają się w miejscu:

KOMPLEKS RESTAURACYJNY „ALJO”

Ul. Częstochowska 140

 62-800 Kalisz

Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO

Usługa szkoleniowa w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO.

Szczegółowe informacje o usłudze:
Ramowy program usługi

 1. Ocena posiadanych środków organizacyjnych i technicznych w zakresie przestrzegania zapisów

Rozporządzenia i Ustawy o Ochronie Danych osobowych.

 1. Ustalenie założeń Polityki Bezpieczeństwa Zleceniodawcy w zakresie ochrony danych osobowych,

uwzględniającej art. 37 ust. 1. RODO.

 1. Wymagana ustawowo dokumentacja.
 2. Opracowanie wewnętrznych polityk: polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, polityka zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dokumentacja wymagana przepisami w zakresie RODO.
 4. Umowa powierzenia przetwarzania danych.
 5. Regulamin ochrony danych osobowych.
 6. Upoważnienia dla pracowników.
 7. Rejestry – czynności przetwarzania, upoważnień, naruszeń, klauzule zgód, klauzule informacyjne.
 8. Szacowania ryzyka oraz analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony (lub przekazanie wytycznych).
 9. Przykładowe sprawozdanie ze sprawdzenia, rejestr zbiorów danych osobowych.
 10. Katalog przykładowych incydentów wraz z rekomendowanym postępowaniem naprawczym.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Uczestnik usługi szkoleniowej będzie posiadał praktyczną wiedzę z zakresu RODO jak przetwarzać

dane osobowe zgodnie z prawem, jak stworzyć i wdrożyć system ochrony danych osobowych wraz z polityką bezpieczeństwa. Uczestnicy po odbytej usłudze będą posiadali zdolność zabezpieczenia

danych osobowych.

Grupa docelowa

Adresatem szkolenia są pracownicy zainteresowani doskonaleniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych – RODO. Nasi specjaliści – trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie Ochrony Danych Osobowych, a także wykazują niezbędne certyfikacje konieczne do świadczenia usługi (m.in. Inspektorat Danych Osobowych, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PNISO/IEC 27001:2014-12).

Opis warunków uczestnictwa

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o dofinansowanie usługi, poziom jej dofinansowania mieści się w przedziale 50%, 70% lub 80% całej kwoty usługi.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących formalnego dopełnienia dokumentacji, proszę o kontakt pod nr telefonu: 62 50 308 50; 55 lub +48 504 261 182.

Zapraszamy do naszego Newslettera

Wypełnij to pole.
Image

Niepubliczna Placówka Oświatowa Educator L.B. Centrum Kształcenia od 2005 roku zajmuje się realizacją warsztatów i coachingu oraz szkoleń specjalistycznych.

Educator L.B. Centrum Kształcenia
FORMEDICO Liliana Kaleta
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50A, lok. 20
62-800 Kalisz

 

© 2019 JoomShaper, All Right Reserved