Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18. października 2019 r. nastąpiła zmiana miejsca realizacji szkoleń dla firm: „Laredo”, „AS-TRENDY”, a także „PROFCHEMI”.

Od powyższego terminu zajęcia odbywają się w miejscu:

KOMPLEKS RESTAURACYJNY „ALJO”

Ul. Częstochowska 140

 62-800 Kalisz